Servicios Sociais
 
13.12.2018
Avaliación do II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Xinzo de Limia (2008/11)
 
13.12.2018
Manual realizado por SS.SS. do concello de Xinzo
 
13.12.2018
Desconto do 25 no recibo eléctrico
 
13.12.2018
Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade
 
13.12.2018
Axuda para alumnos con necesidades educativas especiais
 
13.12.2018
Tarxeta benvida para familias con fillos nados no 2016
 
13.12.2018
Axuda a renovación de fiestras nas vivendas
 
13.12.2018
Axuda o alugueiro de vivendas
 
13.12.2018
Axudas para a rehabilitación de vivendas no CAMIÑO
Contratación Pública
 
13.12.2018
Proposta para a plaza de limpiadora edificio adminsitrativo