Xinzo de Limia

Servicios Sociais
 
15.12.2019
Avaliación do II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Xinzo de Limia (2008/11)
 
15.12.2019
Manual realizado por SS.SS. do concello de Xinzo
 
15.12.2019
Desconto do 25 no recibo eléctrico
 
15.12.2019
Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade
 
15.12.2019
Axuda para alumnos con necesidades educativas especiais
 
15.12.2019
Tarxeta benvida para familias con fillos nados no 2016
 
15.12.2019
Axuda a renovación de fiestras nas vivendas
 
15.12.2019
Axuda o alugueiro de vivendas
 
15.12.2019
Axudas para a rehabilitación de vivendas no CAMIÑO
Contratación Pública
 
15.12.2019
Proposta para a plaza de limpiadora edificio adminsitrativo