Xinzo de Limia

Servicios Sociais
 
18.01.2020
Avaliación do II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Xinzo de Limia (2008/11)
 
18.01.2020
Manual realizado por SS.SS. do concello de Xinzo
 
18.01.2020
Desconto do 25 no recibo eléctrico
 
18.01.2020
Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade
 
18.01.2020
Axuda para alumnos con necesidades educativas especiais
 
18.01.2020
Tarxeta benvida para familias con fillos nados no 2016
 
18.01.2020
Axuda a renovación de fiestras nas vivendas
 
18.01.2020
Axuda o alugueiro de vivendas
 
18.01.2020
Axudas para a rehabilitación de vivendas no CAMIÑO
Contratación Pública
 
18.01.2020
Proposta para a plaza de limpiadora edificio adminsitrativo