Xinzo de Limia

Documentación
 
10.12.2019
Ordenanza Fiscal Nº 1: REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.
 
10.12.2019
Acta  Pleno 01.04.2019
 
10.12.2019
Acta Pleno 12.06.2019
 
10.12.2019
Acta Pleno  15.03.2019
 
10.12.2019
Acta pelno 21.05.2019
 
10.12.2019
Acta do Pleno ordinario
 
10.12.2019
Pleno extraordinario 21.05.19
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019
 
10.12.2019