Xinzo de Limia

Documentación
 
18.01.2020
Ordenanza Fiscal Nº 1: REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.
 
18.01.2020
Acta  Pleno 01.04.2019
 
18.01.2020
Acta Pleno 12.06.2019
 
18.01.2020
Acta Pleno  15.03.2019
 
18.01.2020
Acta pelno 21.05.2019
 
18.01.2020
Acta do Pleno ordinario
 
18.01.2020
Pleno extraordinario 21.05.19
 
18.01.2020
 
18.01.2020
 
18.01.2020
 
18.01.2020
 
18.01.2020
 
18.01.2020
 
18.01.2020