PLENOS

Pleno ordinario decembro 2017

Outorgamento de medalla de honra a Iván Olmos Ferreiro