Xinzo de Limia

Comisións informativas

Comisión Informativa de Igualdade, Participación Cidadá, Comunicación e Persoal

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

 RAFAEL PENABAD GONZÁLEZ (PSdeG - PSOE)

ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA (PP)
Mª DOLORES CALVO LÓPEZ (PP)

SILVIA BLANCO CUQUEJO (PP)
RAMÓN GÓMEZ SALGADO (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de Educación, Saúde e Servizos Sociais

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta) JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MORALES (PSdeG - PSOE)

LUÍS MIGUEL GIL PENÍN (PP)
MANUEL CABAS LÓPEZ (PP)

SILVIA BLANCO CUQUEJO (PP)
AMADOR DÍAZ PENÍN (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de Servizos Públicos Estruturais, Deportes e Infraestuturas

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

RAFAEL PENABAD GONZÁLEZ (PSdeG - PSOE)
LUÍS MIGUEL GIL PENÍN (PP)
MANUEL CABAS LÓPEZ (PP)

SILVIA BLANCO CUQUEJO (PP)
AMADOR DÍAZ PENÍN (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de Cultura, Normalización Lingüística, Patrimonio, Mocidade e Novas Tecnoloxías

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MORALES (PSdeG - PSOE)

ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA (PP)
LUÍS MIGUEL GIL PENÍN (PP)

MANUEL CABAS LÓPEZ (PP)
RAMÓN GÓMEZ SALGADO (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de Medio Rural e Natural

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MORALES (PSdeG - PSOE)

ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA (PP)
Mª DOLORES CALVO LÓPEZ (PP)

SILVIA BLANCO CUQUEJO (PP)
AMADOR DÍAZ PENÍN (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de  Urbanismo e Mobilidade

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

RAFAEL PENABAD GONZÁLEZ (PSdeG - PSOE)

ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA (PP)
MANUEL CABAS LÓPEZ (PP)

Mª DOLORES CALVO LÓPEZ (PP)
RAMÓN GÓMEZ SALGADO (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica.

ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ (PSdeG - PSOE) (Presidenta)

RAFAEL PENABAD GONZÁLEZ (PSdeG - PSOE)

ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA (PP)
LUÍS MIGUEL GIL PENÍN (PP)

Mª DOLORES CALVO LÓPEZ (PP)
RAMÓN GÓMEZ SALGADO (ÁXIL)
MANUEL PÉREZ CAMPOS (XA – GRUPO MIXTO)

RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ (BNG – GRUPO MIXTO) MONTSERRAT LAMA NOVOA (NON ADSCRITA)

 

Os grupos políticos, a través dos seus portavoces, comunicarán cando algún vogal titular non  poda asistir por causa xustificada para que poida ser substituído por calquera outro membro do propio grupo.