Xinzo de Limia

Comisións informativas

 

Comisión Informativa de Igualdade, Saúde e Servizos Sociais

 

Comisión Informativa de Servizos Municipais Estruturais, Persoal e Pedanías

 

Comisión Informativa de Cultura, Turismo, Educación e Relacións Institucionais

 

Comisión Informativa de Facenda, Medio Ambiente e Medio Rural

 

Comisión Informativa de  Urbanismo, Infraestruturas, Obras e Mobilidade

 

Comisión Informativa de Deportes e Mantemento de Parques e Xardíns

 

Comisión Informativa de Promoción Económica, Emprego, Participación Cidadá, Festexos e Xuventude