Xinzo de Limia

axuda no fogar
Concello
Anuncio_page-0001

Novo proceso para a contratación dun auxiliar de axuda no fogar

O Concello de Xinzo de Limia pretende seleccionar e contratar un auxiliar de axuda no fogar mediante contrato laboral de interinidade, a fin de cubrir a baixa por incapacidade temporal causada por unha traballadora, axustándose ao sistema de baremos en vigor para o...