Xinzo de Limia

Novo proceso para a contratación dun auxiliar de axuda no fogar

O Concello de Xinzo de Limia pretende seleccionar e contratar un auxiliar de axuda no fogar mediante contrato laboral de interinidade, a fin de cubrir a baixa por incapacidade temporal causada por unha traballadora, axustándose ao sistema de baremos en vigor para o persoal laboral temporal, actuando consonte ás previsións do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubre, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Segundo o acordo firmado pola alcaldesa, Elvira Lama, deixouse sen efecto a anterior convocatoria e procederase a un novo procedemento

Consulta aquí a resolución e os requisitos para acceder a esa praza: 

Anuncio_page-0001Anuncio_page-0002