Xinzo de Limia

Concellerías

Alcaldesa Presidenta

DNA. ELVIRA LAMA FERNÁNDEZ

Concellería de Persoal, Comunicación, Participación Cidadá e Igualdade

D. JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MORALES

Concellería de Educación, Saúde e Servicios Sociais

D. RAFAEL PENABAD GONZÁLEZ

Concellería de Servicios Públicos Estructurais, Deporte e Infraestructuras

Dª. RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Concellería de Cultura, Normalización Linguistica,Mocidade e Novas Tecnoloxías

D. AMADOR DÍAZ PENÍN

Concellería de Medio Rural e Natural

Dª. RAMÓN GÓMEZ SALGADO

Concellería de Urbanismo e Mobilidade

Dª. MANUEL PÉREZ CAMPOS

Concellería de Facenda e Promoción Económica