Xinzo de Limia

Concellerías

Alcalde Presidente

D. MANUEL CABAS LÓPEZ

Concellería de Deporte, Xuventude e Educación

D. LUIS MIGUEL GIL PENÍN

Concellería de Cultura, Festexos  Turismo, Comercio, Promoción Económica e Facenda

D. CARLOS GÓMEZ SALGADO

Concellería de Persoal, Réxime Interno e Tráfico

Dª. TERESA PUGA IGLESIAS

Concellería de Medio Ambiente e Sanidade

D. ISIDORO SÁNCHEZ BLANCO

Concellería de Servicios Sociais, Igualdade e Benestar

Dª. SILVIA BLANCO CUQUEJO

Concellería de Persoal, Reximen Interior e Tráfico

Dª. TERESA PUGA IGLESIAS

Concellería de Medio Rural,Pedanías,Desenvolvemento Agrario e Industrial e Participación Cidadá

Dª. MARÍA DOLORES CALVO LÓPEZ

Concellería de Obras, Urbanismo e Infraestructuras

D. RICARDO SIEIRO OPAZO

Concellería de Medio Ambiente e Sanidade

D. ISIDORO SÁNCHEZ BLANCO

Concellería de Comunicación

D. LUIS JOSÉ CARRERA ÁLVAREZ