Xinzo de Limia

Nova oferta de emprego pública

Convocatoria dunha nova plaza de Policía Local. Persoal funcionario

2018041012525411195

O DOGA do día 3 de xaneiro publicará a oferta pública de emprego para o Concello de Xinzo consistente nunha plaza de persoal funcionario por oposición libre  de Policía Local, Administración Especial, subescala de Servicios Especiais Grupo C  subgrupo C-1