Axudas e Subvencións

Novas axudas tramitadas dende a Concellería de Servicios Sociais

.- Tarxeta Benvida

.- Equipamento térmico con Biomasa

.- Prestacións Maternidade e Paternidade

.- Bono de alugamento social

png axudas Xinzo

5555