Axudas e Subvencións

Novas axudas a tramitar dende a concellería de Servicios Sociais

.- Préstamos cualificados para rehabilitación de vivendas

.- Axudas financieiras para evitar os cortes do subministro eléctrico

AXUDAS FINANCIEIRAS 15.02.19-Cortes fluido eléctricoAXUDAS FINANCIEIRAS 15.02.19