Xinzo de Limia

A alcaldesa de Xinzo paraliza a cobranza de impostos municipais

PSX_20191004_114941[19] baja
Elvira Lama e Manuel Pérez, concellal de Facenda.

A alcaldesa de Xinzo, Elvira Lama, pedíulle está mañá á Deputación a paralización da cobranza de todos aqueles tributos municipais cuxa xestión, inspección e recadacion está a levar a cabo o  Servizo Provincial de Recaudación, correspondentes ao ano en curso.  Hai que lembrar que a recadación de todos estos impostos está cedida a institución provincial dende fai anos.

Esta decisión contempla:

- Suspender o período de cobranza en voluntaria dos recibos emitidos.

- Suspender a cobranza en executiva (cartas de pago, notificacións, embargos, etc.).

-Ampliación do prazo en voluntaria para todos os tributos en período de cobranza que ainda non foron emitidos (recibos e liquidaciónes), ata novo aviso.

- Non enviar ás entidades bancarias os recibos domiciliados, ata novo aviso.

-Suspender calquera outra actuación tributaria non indicada, sobre cobranza de impostos durante o Estado de Alarma.

Con esta medida, o goberno do Concello de Xinzo pretende rebaixar a tensión fiscal sobre todos e todas as veciñas de Xinzo nun momento de gran dificultade.

Os impostos afectados por esta paralización son: 

- Lixo

- IBI

- Vehículos

- Construcións

- IAE 

- Vados.

-Plusvalías.