Xinzo de Limia

O Concello outorga a concesión das piscinas exteriores á asociación Limisi para favorecer a integración laboral

A Asociación de Diversidade Funcional da Limia, Limisi, encargarase da xestión das piscinas exteriores de Xinzo de Limia. Realizar talleres cos mozos e mozas do centro ocupacional, integrar laboralmente a persoas con discapacidade e demostrar á sociedade que son capaces de desenvolver un traballo son os principais obxectivos. A concesión do servicio foi outorgada polo Concello despois de que nos criterios de adxudicación se dera prioridade a que polo menos un 30% do persoal adscrito á execución do contrato pertencese a un colectivo de persoas con discapacidade. 

Segundo este mesmo documento, o adxudicatario deberá realizar diferentes tarefas de dinamización do espazo, como realizar unha actividade en grupo dentro da auga á que se invitará a asistir gratuitamente aos usuarios da piscina durante ao menos catro días semanais e cunha duración aproximada de media hora. Esixirase un estrito cumprimento das medidas para evitar os contaxios por covid-19. Do mesmo xeito, deberán realizar unha actividade fóra da auga destinada ao público infantil durante ao menos dos días semanais.

A asociación Limisi tamén deberá realizar tarefas de mantemento das instalacións, se ben o Concello tamén se encargará de levar a cabo controis de auga e outros traballos destinados a proporcionar un espazo adecuado para o ocio, recreo, natación e hostalería no recinto.

O concelleiro de Servizos Públicos Estruturais, Rafa Penabad, insistiu na importancia de ofrecer a este colectivo a oportunidade de mostrar a sociedade como as persoas con discapacidade tamén son capaces de levar a cabo un traballo: “Esta é a razón pola que dende o Concello de Xinzo se estableceron criterios de adxudicación que tratan de promover a integración laboral destas persoas. E isto é o que realmente importa”.

Prazo de duración do contrato

O prazo de duración de o contrato é de 2 meses e medio con posibilidade de prórroga de 15 días por mutuo acordo entre as partes en función as circunstancias meteorolóxicas. A intención do executivo local é que as instalacións estean abertas coincidindo co fin das clases, entorno ao día 20, para que se poida facer uso delas nun entorno seguro e ao aire libre. Cumpriranse así todas as normativas sanitarias vixentes.

O Concello de Xinzo de Limia ultima as obras de mellora das piscinas exteriores, así como os traballos destinados a garantir a calidade da auga.  

Nesta liña de que xa se comezou o ano pasado, levouse a cabo a substitución de filtros de area e chaves de paso en mal estado, ademais de realizarse melloras no sistema de aspiración. A impermeabilización é outro dos temas que preocupa e traballouse no selado dos vasos para evitar que se produzan perdas de auga.