Xinzo de Limia

Modificación da ordenanza reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con postos de venta, barracas e espectáculos

ordenanza1
ordenanza1
Aquí pódese consultar a modificación da ordenanza reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con postos de venta, barracas e espectáculos