Xinzo de Limia

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DO DECRETO DE ALCALDÍA POLO QUE SE ELEVA A DEFINITIVA A BAREMACIÓN DE MÉRITOS E PUNTUACIÓN TOTAL DO PROCESO SELECTIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO NO CAMIÑO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DO DECRETO DE ALCALDÍA DE DATA 09 /09/2022 POLO QUE SE ELEVA A DEFINITIVA A BAREMACIÓN DE MÉRITOS E PUNTUACIÓN TOTAL DO PROCESO SELECTIVO DE DIRECTOR/A, ADMINISTRATIVO E MONITORES D O OBRADOIRO DE EMPREGO