Xinzo de Limia

A nova directiva de ProLimia foi elixida por aclamación dos presentes

Traballar e facer que isto non morra, tendo que camiñar todos na mesma dirección (Amador Conde)

hdr

A nova xunta directiva fórmana as seguintes persoas:

Presidente: Amador Fidel Conde

Vicepresidenta: Mª Concepción Conde

Secretaria: Sonia Trigo

Tesoureiro: Victor M. Pérez Caamaño

Vocais: Natalia Cid e Mª Inmaculada Losada.

directiva 2