Xinzo de Limia

Ordenanza Fiscal Nº 14: Reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con postos de venda, barracas, espectáculos e outros análogos