Xinzo de Limia

Ordenanza Fiscal nº 20: Reguladora da taxa por pasos privativos de vehículos e por reservas de estacionamento exclusivo para carga e descarga de mercadorias

Consulte aquí a ordenanza reguladora da taxa por pasos privativos de vehículos e por reservas de estacionamiento exclusivo para carga e descarga de mercadorías.