Xinzo de Limia

Resolución praza de limpiadora

A persoa proposta pola comisión ten un prazo de 5 días para presentar a documentación precisa, para a formalización do contrato segundo indican as bases da convocatoria

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN