Xinzo de Limia

RESULTADO DEFINITIVO DA ENTREVISTA E PROVISIONAL DA BAREMACIÓN DE MÉRITOS DOS CANDIDATOS/AS A DIRECTOR, ADMINISTRATIVO E MONITORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO NO CAMIÑO 2022

RESULTADO DEFINITIVO DA ENTREVISTA E PROVISIONAL DA BAREMACIÓN DE MÉRITOS DOS CANDIDATOS/AS A DIRECTOR, ADMINISTRATIVO, MONITOR INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES E MONITOR INSTALACION DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO NO CAMIÑO 2022