Xinzo de Limia

PROGRAMAS DIRIXIDOS A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES

 

 

logos xuntos

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Promover a igualdade a saúde e a inclusión social

Unha maneira de facer Europa

O FSE invirte no teu futuro

 

Accións financiadas a través da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases polas que se rexerán a concesión de subvencións a corporacions locais para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018-2019, (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014 - 2020 e Feder Galicia 2014-2020) da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia (DOG nº148 do 03/08/2018).

 • Programa de intervención integral da comunidade xitana 2018/2019

Obxectivo xeral

 • Mellorar a inclusión sociolaboral da poboación xitana.

Obxectivos específicos

 • Promover a inclusión social activa dos destinatarios.
 • Fortalecer as competencias precisas para posibilitar o acceso ó emprego.
 • Concienciar sobre a relación de entrar no mercado laboral cas melloras de vida que implica.
 • Reducir a dependencia de axudas sociais.
 • Garantir o coñecemento e uso dos recursos existentes de aceso ó emprego.
 • Mellorar a empregabilidade dos destinatarios
 • Coñecer e saber usar os recursos e ferramentas dixitais e as novas tecnoloxías no acceso ó emprego.
 • Mellorar o acceso a escola nos menores e a implicación das suas famílias
 • Reducir o fracaso escolar.
 • Adquirir habilidades, estratexias e coñecementos para a busca de emprego.
 • Adquirir coñecementos para a consecución das competencias clave e posterior ampliación da súa formación laboral.
 • Favorecer o acceso a unha vivenda digna e reducir os conflictos veciñais mellorando a convivencia.
 • Reducir o analfabetismo da poboación xitana adulta e aumentar os coñecementos e capacidades para o desenvolvemento da súa autonomía.

 

Actuacións do programa:

 • Módulo de apoio á inclusión sociolaboral
  • Sección de inclusión básica
  • Sección de inclusión e transición ó emprego
 • Módulo de formación adaptada
  • Acción formativa de reforzo educativo
  • Acción formativa de alfabetización dixital
  • Acción formativa de preparación de competencias clave
 • Módulo de apoio a inclusión residencial

Resultados:

 • Participación e implicación activa dos destinatarios nas distintas actuacións.
 • Aumento do números de persoas e familias que melloran a súa situación de vivenda e a súa integración socialaboral.

 

 • Programa integral de atendemento a inmigrantes 2018/2019

Obxectivo xeral

 • Mellorar a integración e inclusión socio laboral da poboación inmigrante.

Obxectivos específicos

 • Adquirir habilidades, estratexias e coñecementos para a busca de emprego.
 • Coñecer e saber usar os recursos e ferramentas dixitais e as novas tecnoloxías no acceso ó emprego.
 • Favorecer o coñecemento das linguas para a mellora do seu desenvovemento e autonomía.
 • Coñecer as costumes e valores da sociedade de acollida.
 • Mellorar o acceso a escola dos menores
 • Reducir o fracasso escolar.

 

Actuacións do programa:

 • Módulo de apoio á inclusión sociolaboral
  • Sección de inclusión básica
  • Sección de inclusión e transición ó emprego
   • Acción formativa de corte e confección
 • Módulo de formación adaptada
  • Acción formativa de reforzo educativo
  • Acción formativa de alfabetización dixital
 • Módulo de mediación social e intercultural

Resultados:

Participación e implicación activa dos destinatarios nas distintas actuacións.Aumento do números de persoas e familias que melloran a súa integración socialaboral.Reducción dos conflictos e mellora da convivencia   

ANO 2017/18

Accións financiadas a través da orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2017-2018, cofinanciada polo Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014 - 2020  da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia (DOG nº140 do 24/07/2017).

 

PROGRAMAS DIRIXIDOS A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DA COMUNIDADE XITANA 2017/2018

Obxectivo xeral

 • Mellorar a inclusión sociolaboral da poboación xitana.
 • Obxectivos específicos

 • Promover a inclusión social activa dos destinatarios.
 • Fortalecer as competencias precisas para posibilitar o acceso ó emprego.
 • Concienciar sobre a relación de entrar no mercado laboral cas melloras de vida que implica.
 • Reducir a dependencia de axudas sociais.
 • Garantir o coñecemento e uso dos recursos existentes de aceso ó emprego.
 • Mellorar a empregabilidade dos destinatarios
 • Adquirir coñecementos e habilidades de corte e confección para o desempeño dun posto de traballo.
 • Adquirir coñecementos de horticultura.
 • Coñecer e saber usar os recursos e ferramentas dixitais e as novas tecnoloxías no acceso ó emprego.
 • Adquirir habilidades, estratexias e coñecementos para a busca de emprego.
 • Adquirir coñecementos para a consecución das competencias clave e posterior ampliación da súa formación laboral.
 • Favorecer o acceso a unha vivenda digna e reducir os conflictos veciñais mellorando a convivencia.
 • Reducir o analfabetismo da poboación xitana adulta e aumentar os coñecementos e capacidades para o desenvolvemento da súa autonomía.
 •  

  Actuacións do programa:

  APOIO A INCLUSIÓN A TRAVÉS DE ITINERARIOS

  APOIO A INCLUSIÓN NA PROMOCIÓN DO ACCESO E MANTEMENTO DA VIVENDA

  FORMACIÓN ADAPTADA:

 • Acción Formativa de corte e confección
 • Acción Formativa de Inicio a Horticultura
 • Acción Formativade Preparación de competencias clave
 • Acción Formativa de Alfabetización para maiores de 16 anos
 • Acción Formativa de Alfabetización dixital.
 •  

  Resultados:

 • Participación e implicación activa dos destinatarios nas distintas actuacións.
 • Aumento do números de persoas e familias que melloran a súa situación de vivenda e a súa integración socialaboral.
 •  

  PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDEMENTO Á POBOACIÓN INMIGRANTE 2017/2018

  Obxectivo xeral

 • Mellorar a integración e inclusión socio laboral da poboación inmigrante.
 • Obxectivos específicos

 • Adquirir habilidades, estratexias e coñecementos para a busca de emprego.
 • Coñecer e saber usar os recursos e ferramentas dixitais e as novas tecnoloxías no acceso ó emprego.
 • Adquirir coñecementos e habilidades de corte e confección para o desempeño dun posto de traballo.
 • Favorecer o coñecemento das linguas para a mellora do seu desenvovemento e autonomía.
 • Coñecer as costumes e valores da sociedade de acollida.
 •  

  Actuacións do programa:

  APOIO A INCLUSIÓN A TRAVÉS DE ITINERARIOS

  FORMACIÓN ADAPTADA:

 • Acción Formativa de corte e confección
 • Acción Formativa de Alfabetización dixital.
 • Acción Formativa de Cidadanía, Igualdade e Convivencia
 •  

              ADQUISICIÓN DE HABILIDADES:

 • Acción Formativa de competencia oral
 •  

  MEDIACIÓN INTERCULTURAL

  Resultados:

 • Participación e implicación activa dos destinatarios nas distintas actuacións.
 • Aumento do números de persoas e familias que melloran a súa integración socialaboral.
 • Reducción dos conflictos e mellora da convivencia.