Xinzo de Limia

Garantía Xuvenil

A garantía juvenil e unha iniciativa europea que fai mais fácil o acceso os xovenes de entre 16 e 29 anos o mercado laboral. A recomendación sobre a Garantía Xuvenil establece que se pode recibir una oferta de traballo de educación ou de formación despois de acabar os estudios.

Requisitos

  • Ter nacionalidade Española ou ser cidadán da Unión Europea.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio español.
  • Ter mais de 16 anos e menos de 25, ou menos de 30, no caso de persoas con discapacidade igual ou superior o 33 por cento, e no momento de solicitar a inscrición no Sistema nacional de Garantía Xuvenil, o ter de mais de 25 anos e menos de 30 cando o momento de solicitar a inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a taxa de desemprego deste colectivo e igual ou superior a 20 por cento, depende da enquisa da Poboación Activa correspondente o último trimestre do ano.
  • Non haber traballado no día natural anterior a data de presentación da solicitude.
  • Non haber recibido accións educativas no día natural anterior a data de presentación da solicitude.
  • Prestar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa na actuación que se desenvolven no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego bastará coa inscrición nos servizos públicos de emprego.

Para inscribirse en Garantía Xuvenil pode acercarse a oficina de emprego de Xinzo de Limia ou outras oficinas da súa localidade.

  • Dirección: AVDA. DE MADRID, 42 ; 32630 Xinzo de Limia (Ourense)
  • Teléfono: 901119999 – 988750598

17